Aigua

Les aigües turbulentes de les depuradores valencianes

A l'anterior legislatura valenciana, el Consell i la Diputació de València, així com PSPV i Compromís, van mantenir un pols sobre la legalitat del conveni d'explotació de les 59 depuradores de la demarcació de València per part d'Egevasa, una firma semipública participada per la corporació provincial i Global Òmnium. Amb la renovació de l'executiu valencià després de les eleccions del 28 d'abril, la nova consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, ha decidit mantenir l'acord entre ambdues administracions. La decisió presa en el consell d'administració de l'EPSAR del 28 de novembre del 2019 va comptar amb l'oposició de l'advocada de la Generalitat Valenciana, segons l'acta a la qual ha accedit EL TEMPS.

Segueix-nos a Facebook per assabentar-te dels nostres darrers reportatges

La il·lusió del canvi s'havia instal·lat al palau de la Generalitat Valenciana. La victòria de l'esquerra l'any 2015, la qual suposava el trencament de dues dècades d'hegemonia marcadament dretana del PP, havia inculcat l'esperança -prompte diluïda- respecte d'un punt i a part amb l'herència popular. La recuperació de la hipoteca reputacional s'havia convertit en una de les missions de la primera legislatura botànica. PSPV i Compromís, amb l'aleshores suport parlamentari de Podem, semblaven conjurats d'entrada per esborrar amb intensitat la petjada conservadora.

A la conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, aleshores encapçalada per la tècnica Elena Cebrián, independent en representació de la quota governamental de Compromís, va marcar-se com a objectiu, entre altres de més envergadura i dimensió, la reversió del conveni firmat amb la Diputació de València per a la gestió de les 59 depuradores ubicades a la demarcació de València. Aquest acord, el qual va firmar-se l'any 1997, establia que l'aleshores societat pública provincial Egevasa explotaria les depuradores mentre l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües (EPSAR), depenent de la conselleria mediambiental, aportaria el finançament. La comanda de gestió estava lligada a la construcció d'aquestes depuradores per part de la corporació provincial.

Egevasa, un any després d'aquella rúbrica, seria privatitzada pels populars entre les crítiques per part de l'aleshores oposició progressista. La guanyadora última del concurs fou Aigües de València, una companyia rebatejada actualment com a Global Òmnium, qui ostenta el 49% de l'accionariat de la firma semipública. La resta està en mans de la corporació provincial. La licitació va emmarcar-se dintre de l'ofensiva de l'aleshores president de la Generalitat Valenciana i actualment presumpte capitost de la trama Erial, Eduardo Zaplana, per valencianitzar la companyia hídrica. No debades, els diferents socis hi van concórrer per separat. La intermediació del navilier Vicente Boluda pacificaria les picabaralles accionarials de la històrica empresa, encarregada des d'aquell moment de la gestió operativa d'Egevasa.

La reversió del conveni per part del departament d'Agricultura i Medi Ambient va plantejar-se formalment l'any 2016 al consell d'administració de l'EPSAR, tot i que va ajornar-se atès els recels que l'operació generava dintre de la facció socialista del PSPV. Des del departament que comandava Cebrián, s'esgrimia que el manteniment de l'acord suposava un sobrecost d'entre mig i un milió d'euros per a les arques valencianes. Encara més, denunciaven que el conveni no s'ajustava a la llei de Règim Jurídic del Sector Públic de l'any 2015 i que les pròrrogues executades fins al moment no podien ser eternes, sinó que finalitzaven una vegada s'entregaren les darreres obres marcades a l'acord segellat entre ambdues administracions valencianes.

La corporació provincial, aleshores presidida per Jorge Rodríguez, actualment processat per contractacions suposadament fraudulentes d'alts càrrecs de la firma pública Imelsa, replicava que els preus d'Egevasa eren més ajustats. Un informe elaborat pel secretari de la Diputació València, tal com va narrar aquest setmanari, avalava jurídicament aquell conveni. «S'hi pot adjudicar directament a Egevasa els contractes per a la gestió del servei públic hidràulic i formalitzar les pròrrogues ja realitzades», indicava.

Egevasa està integrada per la Diputació de València i Global Òmnium. La finalització del conveni amb l'EPSAR afectaria els interessos de la firma hídrica| DIPVAL 

La conselleria, aleshores controlada per la branca verda de Compromís, va encarregar un informe a l'Advocacia de la Generalitat Valenciana per obtenir un dictamen respecte de la legalitat del conveni. Els lletrats de l'administració valenciana van emetre un informe que deixava a la voluntat política la decisió de persistir amb el conveni: «Per tant, i sense perjudici de la necessitat d'adaptació a la llei 40/2015 i al decret 176/2014, quant a la possibilitat de prorrogar-lo indefinidament, considerem que és una decisió d'oportunitat, no tan jurídica, la de renovar o no el conveni, el contingut del qual és conforme a dret en el moment que va firmar-se».

L'anàlisi jurídica de l'Advocacia de la Generalitat Valenciana, tot i deixar la decisió de renovar o no el conveni als designis dels governants valencians, plantejava dubtes sobre la vigència del mateix una vegada s'hagen efectuat les obres que s'hi recullen: «Respecte de la vigència del conveni, segons disposa el mateix, la literalitat del mateix fa referència a la finalització del termini de garantia de les obres executades, si bé es preveuen pròrrogues tàcites anuals. Desconeixem si ha finalitzat o no el termini de totes les obres, però en cas de ser així (un fet que sembla raonable donades les dates en les quals es firmaren els convenis per a la seua construcció), segons la clàusula novena, el termini de vigència inicial hauria acabat, si bé el fet que s'haja prorrogat any rere any tàcitament, sense denúncia ni rescissió unilateral, podria interpretar-se com a una voluntat de les parts de continuar amb la seua vigència». «Entenem, en tot cas, que és d'aplicació l'article 11.1 e) del decret 176/2014 que prohibeix la vigència indefinida dels contractes», agregava.

A partir de l'informe emès pels lletrats de la Generalitat Valenciana, la voluntat del consell d'administració de l'EPSAR de denunciar el conveni desapareix. S'aposta, tal com informa l'acta de la reunió directiva de l'1 de febrer de 2018, per «mantenir el conveni vigent fins a la seua finalització, això és, fins a la finalització del termini de garantia de les obres executades a l'empara d'aquest conveni, tal com estableix la clàusula novena del mateix». I, en previsió de la finalització del pacte que atorgava l'encomana a Egevasa, s'acorda «emplaçar a les parts perquè continuen les reunions entre la conselleria, la diputació, l'EPSAR i la direcció general de l'aigua, i que comence el procés d'estudi de totes les alternatives possibles». Aquesta solució evita la confrontació amb el PSPV i «aconsegueix l'objectiu que s'ha perseguit a molt curt termini», indiquen les fonts consultades.

L'entitat depenent de la conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, tanmateix, inicia els preparatius per gestionar sense intermediaris provincials semipúblics les depuradores. «Atès que el conveni entre la diputació provincial de València i l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana per a la gestió de l'explotació d'instal·lacions de sanejament i depuració, subscrit el dia 26 de setembre de 1997, de conformitat amb el que estableix la clàusula novena d'aquest, finalitzarà el mes vinent d'agost de 2019, han de començar-se els tràmits necessaris perquè per part de l'EPSAR es procedisca a la contractació del servei de funcionament i manteniment de totes les instal·lacions de titularitat de la Generalitat Valenciana incloses en aquest. Així mateix, per l'EPSAR han d'iniciar-se els treballs tendents a la contractació per a la gestió de les referides instal·lacions, a fi de no interrompre la prestació del servei», s'acorda al consell d'administració de l'EPSAR del 24 de maig del 2018.

Paral·lelament a les actuacions del Consell, la corporació provincial de València mou fitxa per conservar la comanda d'explotació i gestió de les depuradores, i demana al Consell Jurídic Consultiu un dictamen envers la legalitat d'una adjudicació directa d'aquest servei a Egevasa. L'informe, tanmateix, qüestiona una nova comanda directa de l'administració autonòmica valenciana a l'empresa semipública: «No s'estima suficient el fet que Egevasa es dedique a la gestió del cicle de l'aigua, en el terme més ampli, perquè la disposició addicional vint-i-dosena de la citada Llei 9/2017 no permet adjudicar directament a una societat d'economia mixta, sense més, els possibles contractes relacionats amb el cicle de proveïment d'aigua, de manera genèrica i indeterminada. La cooperació no pot, a través de convenis interadministratius, ocultar contractes públics».

L'òrgan jurídic fonamenta aquesta conclusió en una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. «L'eventual nou conveni de 2019 entre la Diputació Provincial i la Generalitat (o EPSAR) per a la gestió de determinades instal·lacions planteja el problema del seu encàrrec directe a Egevasa. Atès que Egevesa constitueix una societat participada amb capital privat, el vincle jurídic existent entre la diputació i Egevasa no pot emmarcar-se dins de la tècnica dels encàrrecs a mitjans propis, en exigir-se en aquest cas que el capital de la societat siga íntegrament públic. En aquest sentit, és pertinent recordar la coneguda sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de l'11 de gener de 2005 [...] en la qual el tribunal justifica la inexistència d'un mitjà propi en els supòsits de societats amb participació de capital privat», raona l'organisme estatutari valencià.

L'anàlisi jurídica és una gerra d'aigua freda per a l'aleshores corporació provincial (i per a la branca socialista del Consell), ja que s'hi veta legalment la possibilitat d'una nova encomana de la gestió de les depuradores a Egevasa, participada per la diputació i Global Òmnium. La llum verda del Consell Jurídic Consultiu provoca la tramitació d'un nou expedient de contractació per part de l'EPSAR. Segons les fonts consultades per aquest setmanari, l'expedient de contractació queda encallat per la manca de l'informe preceptiu de la direcció general de pressupostos, en mans del PSPV. La convocatòria electoral valenciana del 2019 deixa en guaret tant la finalització del conveni com la licitació de l'explotació de les depuradores fins al moment gestionades per Egevasa.

Amb Mireia Mollà com a consellera d'Agricultura i Medi Ambient, s'ha apostat per mantenir el conveni entre l'EPSAR i Egevasa. L'Advocacia de la Generalitat Valenciana va advertir la dirigent de Compromís d'aquesta decisió, segons l'acta del consell d'administració de l'EPSAR del 28 de novembre de 2019| Europa Press 

Tot i que l'esquerra aconsegueix conservar la Generalitat Valenciana per una diferència mínima de 40.000 vots, les prioritats de la nova consellera Mireia Mollà, de Compromís, semblen ser diferents respecte de les defensades per la seua antecessora. En una reunió mantinguda en juliol del 2019 amb els treballadors d'Egevasa, l'exregidora d'Elx (Baix Vinalopó) expressa la voluntat de mantenir el conveni entre l'EPSAR i la firma semipública de la corporació provincial. «L'administració autonòmica, una vegada vist el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, assenyala que no es produirà cap rescissió de l'actual conveni i que, per tant, no està previst cap canvi en les condicions laborals dels treballadors d'Egevasa. Encara que l'empresa procedirà al lliurament de l'última depuradora licitada, la conselleria considera que és possible prorrogar l'acord d'explotació de les depuradores que gestiona Egevasa a la província de València», indiquen a través d'una nota de premsa que avala un gir copernicà que xoca amb el discurs anterior de la conselleria. Tanmateix, no hi ha cap moviment entre agost i novembre del 2019.

A finals de novembre, concretament el 28 de novembre de 2019, l'EPSAR celebra un consell d'administració per tractar de resoldre el conflicte envers el conveni signat entre la Generalitat Valenciana i la Diputació de València. Segons l'acta de la reunió, a la qual ha accedit EL TEMPS, Mollà «explica que, en el mes de juny, com a president del consell d'administració, com que no s'ha constituït després de les eleccions, va prendre l'acord de revocar la decisió del consell anterior, en el sentit de continuar amb la vigència del conveni i que no s'iniciara la licitació de la gestió de les plantes depuradores».

La lletrada del Consell, però, posa en dubte aquesta decisió: «L'Advocada de la Generalitat qüestiona que s'hi puga acordar la vigència del conveni o la seua pròrroga en el present consell d'administració si ha finalitzat en agost de 2019, segons les dades subministrades per la gerència del consell d'administració». Encara més, «planteja que aquesta revocació [...] ha de constar formalitzada per escrit». «Explica també [en referència a l'advocada de la Generalitat Valenciana] que la possibilitat de prorrogar la vigència del conveni depèn del fet objectiu de la seua finalització o no, perquè si el conveni estiguera resolt realment ni el consell d'administració, ni la presidenta podrien, en realitat, acordar aquesta pròrroga», assenyala l'acta. Mollà, en canvi, «afirma que l'informe del Consell Jurídic Consultiu no deixa marge de dubte a l'últim paràgraf i conclou que el conveni està en vigor».

Segons constata l'acta d'aquest consell d'administració de l'EPSAR, «s'acorda l'aprovació de la continuïtat i la vigència del conveni per a la gestió de l'explotació de les instal·lacions de sanejament i depuració, subscrit per l'EPSAR i la Diputació Provincial de València en data de setembre de 1997». La decisió es pren amb l'advocada de la Generalitat Valenciana reiterant que «es facen constar els seus dubtes sobre la possibilitat de pròrroga de vigència del conveni (si efectivament va finalitzar l'agost de 2019) i sobre la interpretació que s'està fent de la clàusula novena d'aquest, i reitera que des de la reunió del 25 d'abril de 2019 amb la secretaria autonòmica de Medi Ambient i amb la Diputació de València, l'advocada entenia que el conveni finalitzava l'agost del 2019». A partir d'aquell moment, segons les fonts consultades per aquest setmanari, «s'abonen les certificacions a Egevasa i s'oblida el conveni i la seua possible legalitat».

Avui dia, mesos després d'aquella decisió, el conveni segueix inalterable. «No s'ha firmat cap nou conveni amb la Diputació de València, ni s'ha produït cap modificació en el conveni subscrit el 26 de setembre de 1997 i la seua addenda subscrita l'11 de novembre del 2009», expressa l'actual gerent de l'EPSAR, Augusto Montamarta, en un escrit datat dos dies abans de la nit de Nadal del 2020, al qual ha accedit aquest setmanari. La batalla entre el Consell i la Diputació de València envers el conveni sembla haver-se ofegat en un consens entre ambdues administracions a favor de mantenir-lo, malgrat les darreres advertències de la lletrada de la Generalitat Valenciana.

Subscriu-te a El Temps i tindràs accés il·limitat a tots els continguts.