El frau de la cursa automobilística

Les manipulacions de l’informe de la Sindicatura de Comptes sobre la F-1

Segons el darrer informe de la policia espanyola sobre el frau de la Fórmula 1, al qual ha accedit EL TEMPS, després d’una suposada reunió entre els responsables del Circuit del Motor, Broseta Abogados i la Sindicatura de Comptes van realitzar-se modificacions a l’informe de fiscalització de l’empresa pública de l’any 2011. D’aquesta manera, van matissar-se algunes de les deficiències de la societat.

Segueix-nos a Facebook per assabentar-te dels nostres darrers reportatges

No hi havia més benzina. Tampoc gent escridassant a les graderies. La festa automobilística a València havia acabat amb ressaca. Valmor, l’empresa privada encarregada d’organitzar la cursa de bòlids, havia perdut totes les competicions econòmiques cada any, tot i comptar amb combustible financer públic. Els seus deutes van acabar sent assumits pel Consell d’Alberto Fabra a través de la firma pública Circuit del Motor. De fet, i com a conseqüència de l’aventura al món de la Fórmula 1, la companyia propietat de la Generalitat Valenciana va registrar un dèficit de 8,7 milions d’euros. El Gran Premi d’Europa a València es confirmava com un fracàs investigat pels tribunals gràcies a dues denúncies del PSPV-PSOE i d’Esquerra Unida.

Amb el fiasco de la cursa de bòlids acaparant els titulars de premsa, des del Govern valencià volia evitar-se qualsevol nova informació que apuntara possibles irregularitats a la competició. I l’informe que preparava la Sindicatura de Comptes, òrgan fiscalitzador de l’administració valenciana, sobre la gestió del Circuit del Motor de l’any 2011 podia entrebancar aquesta estratègia. Segons el darrer informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia espanyola, al qual ha accedit EL TEMPS, l’empresa pública involucrada en l’espectacle comptava amb l’esborrany del document elaborat per la Sindicatura de Comptes.

Aquest text va ser enviat per una treballadora del Circuit del Motor a un dels lletrats del bufet Broseta Abogados, encarregat d’assessorar jurídicament el Consell en totes les qüestions relatives al Gran Premi d’Europa de Fórmula 1 a València. Al correu electrònic de l’empleada de la firma pública, s’indicava la confidencialitat del document. I es demanava la presència d’un advocat del despatx en una reunió prevista a la Sindicatura per tal de debatre sobre l’esborrany.

«Alejandro [en referència al lletrat de Broseta Abogados], t’adjuntem l’esborrany previ a l’esborrany oficial de l’informe de la Sindicatura», afirma el missatge, en el qual s’assenyala a continuació: «Ens comenta la sindicatura que aquest document no pot circular. És confidencial». «Te l’adjuntem perquè se’l mireu, especialment pel que fa a la legalitat, i així ens el preparem. El dijous tenim una reunió per tal de discutir-ho. Podríeu vindre algú de vosaltres per ajudar-nos en la defensa de la part de legalitat?», acaba la primera part del correu. «Passa-li el document a qui consideres, a qui haja intervingut en la confecció dels expedients. La reunió la tenim el dijous en la Sindicatura a les 12. Ja parlem. Moltes gràcies», remata la treballadora de la societat pública en el seu missatge.

Tal com assenyala la policia espanyola, l’esborrany de l’informe de l’òrgan fiscalitzador adjuntat «presenta paràgrafs remarcats amb colors». «Aquests colors fan referència a deficiències en determinats processos jurídic-financers de la societat. I si es compara el contingut de l’esborrany enviat al correu amb el contingut de l’informe publicar per l’òrgan fiscalitzador a la seua pàgina web, s’observen diferències», adverteix la UDEF.

Fernando Alonso amb un ferrari conduint per l'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, i l'exalcaldessa de València, Rita Barberà, pel circuit del cap i casal| EL TEMPS

Una de les modificacions més significatives entre el contingut de l’informe i la redacció de l’esborrany està present a l’apartat en el qual s’aborda la fiscalització de la contractació. Al document enviat per la treballadora de Circuit del Motor al despatx Broseta Abogados, s’afirma que «durant l’execució del present treball s’ha evidenciat l’existència de despeses realitzades sense la formalització del contracte corresponent. Per tant, no figura en les relacions certificades per la societat i no compleixen amb els requisits de fiabilitat i integritat necessaris per realitzar l’adequada fiscalització de la contractació». Aquesta advertència és inexistent a l’informe definitiu de la Sindicatura de Comptes.

Tanmateix, es al punt d’aspectes generals on es concentren més canvis. L’informe definitiu recull el següent paràgraf respecte de la socialització de les pèrdues de Valmor per part del Consell: «Per tant, cal indicar que, amb la independència de l’import desemborsat, l’adquisició i posterior fusió de Valmor, es generaran unes pèrdues per al Circuit del Motor que poden ser de 23.876.125 euros».

Una redacció, però, que a l’esborrany afegia un altre fragment a continuació. «Arran d’aquesta circumstància, aquesta Sindicatura entén que aplicant els principis d’economia, eficiència i eficàcia, s’haurien d’haver-hi contemplat altres opcions diferents a la realitzada, i que podrien haver-hi resultat menys oneroses econòmicament. A tal efecte, cal assenyalar que en el contracte formalitzat l’1 de juny de 2007 entre el propietari dels drets del campionat de Fórmula 1, Valmor i una entitat financera, es determinava que aquesta darrera garantia el compliment de totes les obligacions econòmiques de Valmor amb el propietari, fins i tot, les penalitzacions», censurava aquest paràgraf retallat.

L’informe definitiu que matisa algunes de les expressions de l’esborrany -anomena «situació econòmica-financera» a les «dificultats econòmiques» o «no compleix de manera raonable» a un clar «no compleix»- també inclou fragments que no apareixen a l’esborrany. En aquest cas, però, per justificar les accions de la Generalitat Valenciana i de la seua firma Circuit del Motor. «Al seu torn, amb data 19 de juliol de 2011, va formalitzar-se una nova novació, en virtut de la qual la Generalitat va assumir una posició de nou garant en substitució d’una entitat financera que, per això, va quedar alliberada de tots els seus compromisos, si bé el contracte de novació no va firmar-se. En qualsevol cas, a la conclusió d’aquest treball (setembre 2012), no s’ha pogut determinar si ha entrat en vigor», afirma el paràgraf afegit.

Més enllà de les modificacions al contingut del mateix informe, els canvis també es produeixen als suggeriments de l’òrgan fiscalitzador. L’esborrany recull que «cal destacar que Circuit del Motor, a través d’un escrit a la Sindicatura de Comptes del XX d’Octubre de 2012, no ha traslladat les mesures oportunes a l’objecte d’atendre les incidències assenyalades a l’informe de l’exercici anterior, que han estat objecte de comprovació en el procés de fiscalització». Al document definitiu de la Sindicatura, sí que s’apunta que s’han traslladat i es posa data a l’enviament: el 15 d’octubre. Són els canvis entre l’esborrany i el definitiu després d’aquesta suposada reunió. Uns retocs que la policia espanyola assenyala per posar en dubte aquestes modificacions com a un dels presumptes fets irregulars del frau de la Fórmula 1 a València.

Subscriu-te a El Temps i tindràs accés il·limitat a tots els continguts.