Qui som

El Temps

el setmanari degà en català de política i cultura

Editor

Eliseu Climent

Assessor editorial

Manuel Lillo i Usechi
 

Director de continguts

Àlex Milian

Cap de redacció

Víctor Maceda

Cap de cultura

Xavier Aliaga

 

Coordinadora

Assumpció Palau

Redacció de Barcelona

 Xavier Puig

Redacció de València

Moisés Pérez i Violeta Tena

Redacció de Palma

Miquel Payeras

Correcció

Ferran Ballester

Traductors

Arnau Figueras

Col·laboradors gràfics

Isaac Buj,

Miguel Lorenzo, Salvador Llosà

i Jordi Play

Disseny, Maquetació i gràfics

Ana Vanesa Prieto

Disseny de la portada

Toni Payà

 

 

Edicions del País Valencià, SA

 

President del consell d’administració

Eliseu Climent

 

Gerent

Pilar Martí

Publicitat i promoció

Salva Martínez

Administració

Gemma Garrido

 

Subscripcions

Maria Josep Cánovas

963 535 100

L’atenció serà de 9:00 a 14:00 hores

subscripcions@eltemps.cat

 

Redacció de València

Octubre Centre de Cultura Contemporània

Carrer de Sant Ferran, 12

46001 València

963 535 100

Redacció de Barcelona

Rambla de Catalunya, 121,

1-2 esc. esq. 08008 Barcelona

932 384 262

Redacció de Palma

Carrer de l'Almudaina, 8,

entresòl-dreta. 07001 Palma

971 720 763

Web

www.eltemps.cat

Correu electrònic

eltemps@eltemps.cat

Fotomecànica i impressió

Rotimpres. Aiguaviva (Gironès)

Dipòsit legal

V-853-1984