ELECCIONS 28A

Quan allò rural importa

Rebaixes fiscals, tarifes reduïdes per a la quota d’autònoms, plans d’ampli abast, atenció sanitària i educació garantida, banda ampla a tot arreu... Els partits polítics es comprometen amb el món rural com no ho havien fet mai. EL TEMPS espigola els programes electorals per esbrinar qui promet què.

Segueix-nos a Facebook per assabentar-te dels nostres darrers reportatges

A voltes és difícil saber perquè un tema s’incorpora a l’agenda mediàtica i política. Normalment és una acumulació de factors que coincideixen en el temps. L’estrena del documental Una verdad incòmoda, l'any 2006, per exemple, va provocar que el canvi climàtic, fins aleshores una matèria d’investigació i preocupació de científics, esdevinguera un motiu de preocupació per al gruix de l’opinió pública. Des de fa aproximadament tres legislatures pràcticament tots els partits polítics han incorporat alguna menció sobre el tema en els seus programes electorals.

Una cosa semblant ha ocorregut amb el despoblament, una qüestió llargament oblidada per la classe política i pels mateixos mitjans de comunicació. Com el canvi climàtic, no és aquest un tema que provoque esclafits sobtats i cridaners, sinó més bé un procés lent i silenciós, gairebé subterrani. Tanmateix, una acumulació de factors han provocat que en els últims anys aquesta qüestió haja esdevingut motiu de preocupació política i mediàtica. Les referències acadèmiques a a la Lapònia ibèrica -un territori entre Aragó, Castella-la Manxa, Castella-Lleó i el País Valencià, un àrea amb una densitat demogràfica inferior a la de Lapònia- van fer fortuna i des d’aleshores s’han multiplicat els articles de premsa i els llibres que aborden aquesta problemàtica. Els propis veïns de les àrees rurals han pres consciència de la seua realitat i han començat a articular-se. La manifestació del passat 31 de març a Madrid va ser una mostra d’això. Paral·lelament, els partits polítics han incorporat aquesta preocupació a les seues agendes i també als programes electorals. El despoblament i l’equilibri territorial, que en altres campanyes electorals havien estat ignorats, ocupen capítols sencers dels programes electorals. El vot rural, tot i ser numèricament escàs, importa i molt als estrategues de campanya. 

EL TEMPS desgrana, a continuació, els aspectes més interessants que fan els programes electorals en aquesta matèria:

PARTIT POPULAR

Diu el programa electoral popular que “tots els ciutadans, independentment d’on residisquen, han de tenir garantides la igualtat de drets, l’accés a serveis de qualitat i oportunitats de desenvolupament professional”. I continua: “els espanyols hem de donar la batalla per recuperar el futur de l’Espanya rural, una Espanya que s’ha buidat però per a la qual la transformació tecnològica suposa una oportunitat per recuperar-la i tornar-la a omplir”. Amb aquest punt de partida, Pablo Casado proposa en el punt 8 del seu programa posar en marxa un Pla de Desenvolupament de l’Espanya rural que contempla, entre les mesures més innovadores, un “tractament fiscal més avantatjós” per als habitants de les àrees rurals o la incorporació d’una “perspectiva rural” a l’hora de legislar. Entre les iniciatives contemplades hi ha l’enfortiment de l’escola rural.

Dins d’aquest pla s’incardinaria l’Agenda per a la Digitalització del Món Rural -que es concreta en l’extensió de la banda ampla en tot el territori- “com instrument bàsic d’igualtat d’oportunitats i ferramentes per a la lluita contra el despoblament”, així com la garantia d’educació i d’assistència sanitària tot incorporant recursos i noves tecnologies que eviten desplaçament innecessaris. El reforçament del desplegament de la Guàrdia Civil, incentius fiscals per a joves que inicien projectes turístics, foment de l’agroturisme, la garantia d’accés a béns i productes són algunes altres de les mesures, entre les quals també s’inclou un pla de suport a l’activitat cinegètica.

A l’igual que altres partits, el Partit Popular aposta per un pla que, en els camps de la sanitat i l’educació, incentive l'arribada de professionals amb unes condicions especials.

En l’àmbit de l’accés a l’habitatge, un problema que ha esdevingut com més va més greu, la formació conservadora proposa obrir línies d’ajuda a la rehabilitació per als propietaris que després oferisquen l’habitatge al mercat de lloguer. Les diputacions, segons el programa electoral del PP, estan cridades a tindre un paper fonamental en el desplegament del Pla de Desenvolupament de l’Espanya rural. Dins d’aquest Pla general el PP vol impulsar plans de desenvolupament rural per fer de l’activitat agrícola, ramadera i forestal veritables motors de dinamització, així com una estratègia de gestió forestal sostenible que reconega la importància dels boscos per a la cohesió territorial.

Pel que fa les dones rurals, proposa millorar la seua formació digital, el reforç de les campanyes de sensibilització contra la violència masclista, així com el foment de la titularitat compartida en les explotacions agràries.

El programa autonòmic del PP contempla la creació, junt a diputacions provincials i ajuntament, del Xec 2000, una subvenció per a famílies que traslladen el seu domicili a municipis de menys de 500 habitants, als quals se’ls bonificarà els subministres, impostos i despeses de comunitat. També impulsarà la creació d’un Centre de Desenvolupament Turístic en l’interior de les tres províncies valencianes, així com un pla del comerç rural i el foment del turisme esportiu que es desenvolupa en àrees d’interior.

Altres mesures que contempla el programa d’Isabel Bonig són: elaboració d’un Pla Autonòmic Especial per a la Promoció de les Dones rurals; quota súper reduïda per a l’activitat emprenedora durant els dos anys primers d’establiment d’una iniciativa empresarial; pla de digitalització, en col·laboració amb Diputacions i Ajuntaments; potenciació de figures de qualitat dels productes valencians; suport a la cacera; millores del servei de cures a menors; introducció de la pastura ecològica; ús de la cultura com a motor de desenvolupament.

PARTIT SOCIALISTA

La qüestió del despoblament s’aborda en el punt 4 del programa electoral dels socialistes, sota l’epígraf “Revertir la despoblació, l’envelliment i l’absència d’oportunitat en el medi rural”. “El paradigma econòmic dominant -diu el programa socialista- ha afavorit l’abandonament del medi rural, tot concentrant en aquest una població minvant i creixentment envellida (...). Els i les socialistes estem determinats a combatre les causes i conseqüències d’aquest procés i a garantir una vida digna pels qui decideixen habitar en el medi rural, tot complint així el principi constitucional d’igualtat, llibertat i no discriminació”.

Per assolir aquest objectiu, Pedro Sánchez vol aprovar l’Estratègia de resposta al repte demogràfic que, entre altres mesures: obligarà a avaluar l’impacte en el medi rural de totes les normes i programes; garantirà el manteniment i l’accés als serveis públics bàsics i els efectius de la Guàrdia Civil; potenciarà els centres comercials i els serveis mancomunats; actualització la Llei de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural de l’any 2007; eliminarà els estereotipus i posarà en valor la imatge i reputació de les àrees rurals; millorarà els mecanismes per a una major col·laboració públic-privada per “convertir tots els territoris en escenaris d’oportunitats”; afavorirà la consolidació de les activitats agrícoles, ramaderes, forestals, cinegètiques i pesqueres.

Una altra mesura continguda en l’Estratègia, i en la qual coincideixen altres programes, és la reducció de càrregues administratives i fiscals “per tal d’adequar els tràmits a la realitat del món rural”. A més, el PSOE promet establir ajudes a joves per a l’empoderament i l’autoocupació per municipis de més de 5.000 habitants, així com bonificacions a l’ocupació de joves durant un període superior a sis mesos. A l’igual que el PP, els socialistes volen impulsar la rehabilitació d’habitatges rurals per a l’ús de nous pobladors i prometen accés en banda ampla de qualitat a tot el territori abans que finalitze la legislatura. El PSOE també proposa que les oficines de Correus puguen prestar serveis bancaris o entregar medicaments, així com fomentar la ubicació d’unitats militar en zones amb problemes de despoblament.

Com la resta de programes electorals, el dels socialistes aposta per aprofundir en les mesures de sensibilització i atenció pel que fa a la violència masclista en les àrees rurals.

El programa del PSPV-PSOE no té referències explícites al món rural, si bé aborda qüestions vinculades a l’agricultura (que a EL TEMPS tractarem en altres articles)

COMPROMÍS

El valencianistes parteixen de la idea que "els valencians i les valencianes que viuen al món rural tenen els mateixos drets que aquells i aquelles que ho fan a les zones urbanes". Per això, proposen desenvolupar una Estratègia Valenciana de Desenvolupament Rural Sostenible amb “l’objectiu de revertir el despoblament i millorar la qualitat de vida de les persones que viuen en les zones rurals”. En aquesta mateixa línia proposen crear una Agència Rural Valenciana, que coordine les actuacions i polítiques als territoris rurals de les diferents administracions, i que volen situar en alguna àrea rural. Aquesta Agència seria l'encarregada de crear i gestionar un fons específic per promoure el desenvolupament rural integral. 

Així mateix, la formació que lidera Mónica Oltra impulsarà una Llei de Serveis Socials en el Món Rural, alhora que estudiarà la possibilitat d'establir taxes per serveis ambientals, així com una fiscalitat adaptada a les necessitats i característiques d'alló rural, amb bonificacions, descomptes i altres mesures de suport a les persones que emprenen, treballen i viuen al món rural. En matèria de transport, Compromís estudiarà la possibilitat d'aplicar el model de transport públic a demanda com alternativa a les línies tradicionals.   

En matèria d'habitatge, la formació que lidera Mónica Oltra promet bonificar l'adquisició o lloguer d'habitatges en pobles xicotetes per a menors de 45 anys amb fills o fills i amb plans de treball. També s'evitaran els processos especulatius generats per la turistificació als pobles xicotets d'interior.

Altres mesures contingudes en el programa són: impuls del consum de proximitat i d'un model d'indústria i turisme sostenible; posada en valor de les produccions locals des d'un enfocament no especulatiu; foment de les experiències cooperatives; implantació de formació professional orientada a les comunitats rurals; o la promoció de les estades turístiques a explotacions del sector agraris, ramaders, forestals o vinícoles. 

Pel que fa a les polítiques destinades a les dones rurals, Compromís promet desenvolupar polítiques específiques per a les dones agricultores o de l'àmbit rural, així com continuar estenent la xarxa d'agents d'igualtat i la potenciació de polítiques de gènere adaptades a les comunitats rurals.

Com altres partits, promourà una Llei de Pastura Racional per impulsar aquesta activitat.

Vilafranca, a la comarca dels Ports. Foto de Sergi Monfort

UNIDES PODEM

El partit morat parla en el seu programa electoral de l’Espanya buidada (el matís entre l’Espanya buida -un dels primers termes amb que es va començar a fer referència a aquesta qüestió- i l’Espanya buidada és important: mentre la primera accepció sembla referir-se a un fenomen natural, la segona es refereix al despoblament com a resultat d’una determinada política) i situa la qüestió del desenvolupament rural com una qüestió d’Estat. En aquest sentit proposta implementar un Pla Nacional de Desenvolupament Rural, amb el qual es pretén “revitalitzar l’estructura social i econòmica del món rural mitjançant infraestructures regionals, la localització prioritària de projectes productius i la previsió de línies de finançament prioritàries per aquests i altres sectors”.

La formació de Pablo Iglesias també vol establir un paquet de serveis bàsics per a tota la població: serveis de transport adequat que comunique diàriament a demanda amb la capçalera de la comarca (el programa també parla de justícia territorial en les inversions per transport públic); atenció sanitària a domicili de qualitat; atenció immediata d’una patrulla de la Guàrdia Civil en un màxim de 15 minuts; repartiment habitual de subministraments bàsics quan no hi haja tendes; caixers automàtics en un radi de 20 quilòmetres, finançat a través d’un cànon al sector bancari per a la inclusió financera; centres culturals ciutadans en la capçalera de cada comarca. Unides Podem també proposa crear un fons per a la lluita contra el despoblament dotat inicialment amb 500 milions d’euros. També proposa mesures de discriminació positiva com ara la reducció a la meitat de l’IBI en municipis amb menys de 5.000 habitants.

En quant a la gestió forestal proposen crear un fons de compensació del valor forestal per aquells municipis que dediquen esforços al manteniment i gestió de les masses forestals

El programa electoral autonòmic completa algunes de les millores plantejades en el programa estatal i les emmarca en un programa integral que ells bategen com Pobles Vius. Considera urgent la implementació de la Política autonòmica de desenvolupament rural basada en l’aplicació efectiva de la Llei de Desenvolupament Rural aprovada en l’etapa del PP i la dotació de fons de la mateixa. Unides Podem al País Valencià també proposta demanar a la Unió Europa el reconeixement del concepte d’ “ultraperifèria demogràfica interior” per poder crear una fiscalitat diferent.

En un altre ordre de coses, Unides Podem proposa establir incentius retributius per a places de difícil cobertura en àrees rurals, així com l’opció d’incrementar la puntuació en borses per cobrir les dites places. També dedica tot un apartat a les dones en l’espai rural. En aquest sentit, proposa  desenvolupar un pla en favor de la dona rural, així com incrementar els espais d’acollida i d’informació per a dones maltractades en àrees rurals o promoure la presència de dones en les cooperatives. La formació que encapçala Dalmau també proposa fer un estudi de les zones rurals amb baix índex de població juvenil per conèixer les causes de l’abandonament rural i elaborar plans integrals de desenvolupament així com mesures per protegir la xarxa de comerç local. Recuperació i promoció d’oficis tradicionals, promoció i professionalització del turisme rural o reforç de la comarcalització i del finançament als municipis rurals, són altres de les mesures del programa.

En matèria agrícola, proposen un pla de recuperació de ramaderia extensiva i pasturatge que garantisca un futur viable i rendible. Igualment reclamen flexibilitzar les normes higiènico-sanitària de forma que es fomente la transformació i la valorització dels aliments per part dels qui els produeixen. 

CIUTADANS

La formació taronja dedica el punt 11 del seu programa a la qüestió del despoblament. La intenció d’Albert Rivera és impulsar un Pla Nacional contra el Despoblament que contempla, entre les mesures més destacades: baixar l’IRPF un 60% als habitants de municipis en risc de despoblament; tarifa súper reduïda  de 30 euros durant dos anys per als menors de 30 anys que obrin un negoci; bonificació total als autònoms amb fills a càrrec durant els tres anys posteriors a la finalització dels seus permisos per naixement; eliminació de la bretxa digital; facilitar el relleu generacional en les explotacions agràries.

Ciutadans també vol revisar la llei de Monts estatal per facilitar l’aprofitament sostenible del medi boscós i generar-hi fonts de recursos, així com aprovar una llei de cacera sostenible.

També a nivell autonòmic, Ciutadans incorpora en el seu programa la defensa de la cacera “com a activitats dinamitzadores dels municipis rurals”. A més, aquest partit vol impulsar un Pacte Autonòmic contra el Despoblament a través del qual garantir “la igualtat en l’accés a infraestructures i serveis públics de totes les persones” per tal d’ “acabar amb la bretxa entre camp i ciutat”. “Volem que les persones que resideixen en el món rural deixe de ser ciutadans de segona”. En la línia del programa estatal la formació que lidera Toni Cantó es compromet a impulsar un Pla contra la Bretxa Digital Rural.

VOX

El partit d’extrema dreta no té gaire concreció en el seu programa respecte de quines són les seues intencions en la gestió del món rural. El punt 69 del seu programa diu de forma genèrica que Vox “combatrà les desigualtats d’oportunitats que separen als ciutadans del medi rural i urbà”. A més, el punt 20 del seu programa aposta per protegir la cacera i la pesca com activitats necessàries i tradicionals del món rural. Per això desenvoluparan una Llei de Cacera i Pesca “única per tota Espanya”.

Subscriu-te a El Temps i tindràs accés il·limitat a tots els continguts.