La verema

Imatges de la verema a Mas Molla, al Baix Empordà, de l'any 2004.