La caiguda de la Unió Soviètica

Recordem els últims dies de la URSS, extingida a finals de 1991, i els seus protagonistes.