El Casino Fantasma de l'Arrabassada

La banda vallesana de Collserola amaga un vestigi del passat de l'oci burgès català. El Casino de l'Arrabassada, projectat per l'arquitecte Andreu Audet i Puig, va comptar amb un pressupost de 2,5 milions de pessetes per a la seva construcció: una xifra rècord aleshores. La prohibició del joc l'any següent de la seva construcció i durant la dictadura de Primo de Rivera va precipitar la seva fallida. El 1940, després d'haver-se convertit en un refugi contra els bombardejos i un quarter pels carabiners, va ésser enderrocat.

Autor: Jordi Borràs