Aniversari del 'Diccionari Català-Valencià-Balear'

El 'Diccionari Català-Valencià-Balear' es publicà el 26 de maig de 1963. Obra immensa de deu volums, va ser iniciada per mossèn Antoni-Maria Alcover i finalitzada pel seu deixeble Francesc de Borja Moll.