Hemeroteca

Fundació Kovacs: Quan 'EL TEMPS' trencà el silenci

L'ortodòxia mèdica posa en dubte l'eficàcia de la Fundación Kovacs, amb seu a Palma. Malgrat que aquesta fundació és filantròpica, també és accionista majoritària d'una societat mercantil, Investigación de Tecnologia Sanitaria, SA. L'ex-cap de premsa denuncia l'abandó del caràcter filantròpic. EL TEMPS recupera aquest reportatge publicat el 27 d'agost de 1992, elaborat per Miquel Payeras.

Segueix-nos a Facebook per assabentar-te dels nostres darrers reportatges

La fundació Kovacs, amb el rei d'Espanya com a president d'honor, és una  entitat que té, d'acord amb els seus estatuts, una actuació filantròpica. Aquesta entitat, la fundació, és la propietària de 4.998 de les 5.000 accions de la societat anònima Investigación de Tecnologia Sanitaria, SA, constituïda a Palma l'agost de 1990 amb un capital social de 25 milions de pessetes. La Fundació, gràcies al suport actiu que li dispensa el rei, obté aportacions d'empreses privades i d'organismes públics per desenvolupar la seva activitat, que bàsicament és la investigació i l'assistència mèdica, sempre seguint la tècnica que anomenen "neuroreflexoteràpia".

Una tècnica que certs metges consideren més una paraciència que no una ciència pròpiament dita. "El que fa Kovacs amb els doblers que li donen no té res a veure amb la imatge que vam dissenyar, ni amb l'humanisme científic i la filantropia que propugnàrem davant la societat", va assegurar a EL TEMPS l'ex-cap de premsa de la fundació, el periodista Joan Pla.

La fundació dels poderosos

Aquesta Fundació va ser creada l'any 1987 amb el nom de René Kovacs (l'Alger, 1924- Palma, 1985). El seu fill, Francisco Manuel, va ser-ne el creador. Actualment la fundació s'estructura en un patronat, del qual és president d'honor el rei; un consell rector del Patronat, un consell directiu, un consell assessor i científic i una junta protectora del centre assistencial que la fundació té a Astúries. El patronat engloba tots els altres  òrgans. A més de la presidència honorífica del rei, dins el patronat es troben noms tan coneguts com el de Sabino Fernàndez Campo, cap de la Casa Reial, que n'és vice-president; Zourab Tchkotoua, empresari i vell amic del rei; Miquel Duran, director general de l'ONCE; Carmen Mestre, presidenta de Creu Roja Espanyola, comtessa de Fenosa i presidenta del Banco Pastor; Emilio Botín, president del Banco Santander; Ramón Mendoza, empresari i president del Reial Madrid; Antonio Asensio, president del grup Zeta... entre molts altres. Es pot dir que tot el gran poder hi és present.

Amistats poderoses

Com s'aconsegueix tenir dins el patronat d'una fundació una representació tan àmplia del poder econòmic i social? La història comença a Algèria. Eren els anys de la revolució, dels pieds noires, de l'OAS. El doctor René Kovacs decideix sortir del país i fixa la seva residència a Palma. Era l'any 1961. El doctor Kovacs serà l'introductor a l'Estat espanyol de l'acupuntura. Ben aviat es fa famós entre molts sectors, especialment entre les altes esferes. Les tècniques d'acupuntura semblen donar bons resultats. Entre els seus pacients tindrà a Joan Carles de Borbó. Segons les fonts consultades, el rei solucionà els seus problemes logopèdics gràcies al tractament aplicat pel doctor Kovacs.

A partir d'aquí, les relacions entre René Kovacs i el rei Joan Carles van ser cada vegada més freqüents. De fet, arribaren a tenir una bona amistat. Quan Kovacs mor, el seu fill, Francisco Manuel, manté les bones relacions amb el rei. Gràcies a aquesta amistat, el rei accepta la presidència d'honor del patronat de la fundació. Des de mesos abans, F.M. Kovacs s'havia posat en contacte amb totes les persones que l'interessaven. Evidentment, es tracta de la representació més selecta del món dels poderosos: empresaris, banquers... No s'hi nega ningú. El reclam del nom del rei és massa contundent.

Joan Carles I i Ramón Mendoza, en aquell moment a la presidència del Reial Madrid//EL TEMPS.

La influència del rei

Segons les fonts consultades, el suport del rei a la fundació és considerable. Es concreta en una carta de presentació redactada en termes de gran lloança als fins filantròpics de la fundació i a la persona de EM. Kovacs. Aquest escrit serveix per, posteriorment, facilitar el treball de Kovacs i dels seus executius. Lògicament, amb aquestes credencials ningú no es nega a rebre la comitiva de la fundació. Dels empresaris que EL TEMPS té constància que han estat visitats per Kovaks a Mallorca, tots han accedit a ajudar-lo. Alguns amb doblers per fer estudis, d'altres amb diversos tipus d'ajuda.

El cas més clar del suport actiu del rei a la Fundació és la subvenció atorgada per l'Ajuntament de Palma. En el debat dels pressupostos d'enguany hi havia una partida destinada a la Fundació Kovacs en concepte de subvenció. Eren cinc milions de pessetes. Un membre de l'oposició interrogà el batlle sobre aquesta partida, la resposta de Joan Fageda, batlle de Palma, segons la transcripció de l'acta, fou aquesta: "Passem a la Fundació Kovacs, li diré [es dirigeix al regidor que va fer la pregunta] que vàrem tenir uns contactes i la Casa Reial estava molt interessada, vostès ja saben que el rei, a la nostra ciutat la té... un..., és un honor per a nosaltres, com la seva segona ciutat o primera ciutat igual que Madrid (...) hi dedicarem 5 milions de pessetes, en el moment que ho vaig dir i el Sr. Giménez [regidor d'Economia] a l'hora de fer el pressupost ho va tenir en compte. Ara bé, si això ha de representar una càrrega molt forta... més aviat és un compromís per l'interès que podia haver-hi que una ciutat en què el rei és el president d'Honor, que és la seva ciutat, no hi fóssim [a la Fundació] per 5 milions de pessetes".

Ciència o paraciència?

Sense considerar si és efectiva o no la neuroreflexoteràpia, que consisteix a grapar nervis determinats del cos i així eliminar el dolor, el fet és que diversos professionals de la medicina s'han mostrat molt escèptics sobre la naturalesa científica d'aquestes pràctiques. Alguns professionals, tot i no entrar en discussions sobre la tècnica d'aquesta ciència, pensen que és exagerat que el seriós Fons d'Investigació de la Seguretat Social (FISS) donés, fa uns anys, una beca a la fundació Kovacs per estudiar el grau d'efectivitat d'aquesta tècnica.

Sabino Fernández Campo, cap de la Casa Reial i vice-president de la fundació//EL TEMPS.

El doctor Jordi Forteza-Rey, metge intern de la Seguretat Social, és molt breu i rotund a l'hora d'opinar: "Miri, jo, la medicina alternativa, no la conec, perquè treball en l'àmbit ortodox. El que sí puc dir-li és que en les revistes serioses, científiques, no consta cap estudi que en demostri l'efectivitat".

El doctor Miquel Roca, professor titular de psiquiatria a la Universitat de les Illes Balears, es manifesta amb la mateixa rotunditat: "No hi ha cap estudi científic que demostri que aquestes tècniques  tenguin un efecte superior al d'un placebo". "Tenir problemes amb els nervis i anar a Kovacs a posar-se agulles, o el que sigui, no és vàlid", remata.

"El diagnòstic és una cosa molt delicada, ja que hi ha més de 200 malalties relacionades amb els nervis. Com a psiquiatre tenc clar que només han demostrat la seva eficàcia les tècniques de modificació de conducta i els psicofàrmacs. La resta són vuits i nous i cartes que no lliguen dins del camp de la ciència. El camp de la ciència, parlant de malalties, té uns límits i unes regles molt precises: qui no les accepta no pot reclamar la condició de científic", opina el doctor Roca.

EL TEMPS es posà en contacte telefònicament amb la Fundació Kovacs per poder contrastar les opinions d'aquests metges i d'algunes persones que han estat dins la Fundació. Després de diversos intents infructuosos per parlar amb algun responsable, els vam enviar un fax amb un qüestionari. Dos dies després, tot i haver-los dit que la seva resposta era urgent, EL TEMPS rebé un fax informant que la persona que havia de respondre era la Sra. Pericàs, que es trobava de viatge, però que el mateix dia, o com a molt l'endemà, ens donaria les respostes. Aquest fax de la Fundació Kovacs és del 30 de juliol. En el moment en què es tanca aquest reportatge, 7 d'agost, no s'ha hagut cap notícia de la fundació.

Un món impenetrable

Sense haver pogut parlar directament amb la Fundació Kovacs, sí que hem obtingut certes informacions que permeten conèixer un poc aquest món aparentment tan impenetrable. Tots els treballadors de la fundació tenen -presumptament i sempre seguint les manifestacions fetes per persones que ja no es troben dins la fundació, però que sí hi han estat fins fa poques setmanes- unes estrictes normes de comportament que els són lliurades quan comencen a treballar-hi.

Entre d'altres, estan terminantment prohibides les relacions sexuals entre membres de la fundació. Existiria una llista blanca i negra de pacients: la negra inclouria una bona representació de metges i periodistes. El personal tendria prohibit vestir texans, calçat esportiu i "moda gallega", exceptuant dissabtes, diumenges i festius, que es consideren dies no laborables. F.M. Kovacs passa llargues temporades al luxós hotel de cinc estrelles Eurobuilding de Madrid, des d'on hipotèticament està en relació amb els seus pacients més importants. EL TEMPS telefonà a aquest hotel demanant pel Sr. Kovacs. La resposta de la telefonista fou: "El doctor Kovacs va marxar el dia 25 i durant l'agost no sol venir". L'agost, precisament, és l'època que Kovacs vol tenir tota la fundació a punt per si el rei d'Espanya la necessita. A l'agost el rei passa les vacances a Mallorca.

La fundació, propietària d'una empresa

La Fundació Kovacs és propietària de 4.998 accions sobre un total de 5.000 de l'empresa Investigación de Tecnologia Sanitaria Sociedad Anònima. Una empresa que té com a objectius "la fabricació, distribució, representació i comercialització de material sanitari i investigació de noves tècniques instrumentals per a l'atenció de la neurologia. Organització, formació i prestació de serveis a càrrec de personal sanitari o administratiu. Organització i gestió d'infraestructura sanitària", segons consta en la documentació que hi ha al registre mercantil de Balears.

La relació del rei d'Espanya amb la família Kovacs va començar quan René Kovacs va solucionar els problems logopèdics del monarca//EL TEMPS.

Actualment tots els poders sobre aquesta empresa els té Francisco Manuel Kovacs, concretament des del 2 de juliol de 1991. Segons els advocats consultats per EL TEMPS, aquesta pràctica -que una fundació sense afany de lucre tengui la immensa majoria de les accions d'una societat mercantil- no és gens estranya. Legalment no té cap llacuna. Sí que és qüestionable, però, que sigui ètic que una fundació com la Kovacs, que té un suport tan clar del rei, sigui propietària del 99,9% de les accions d'una societat anònima.

'Santito' Kovacs, el geni

Segons conten a Palma, el doctor René Kovacs, pare de Francisco Manuel, sempre deia que un geni es pot fabricar i que ell faria del seu fill un geni. Sigui veritat o no que René Kovacs deia això, sí que és ben cert que el seu fill és un geni, un superdotat. Francisco Manuel Kovacs és conegut per Santito. Quan va nàixer a Palma el 30 de gener de 1964, una monja va exclamar que semblava un petit sant.

Als 7 anys va fer el seu primer concert de piano i als 13 ja n'havia fet noranta actuacions. Als 17 anys es llicencià en medicina interna per la Universitat de Barcelona i als 22 es doctorà. Gran esportista, és practicant de tir i també de judo. En aquesta darrera modalitat es va proclamar campió d'Espanya l'any 1984. Els que el coneixen diuen que té una memòria excepcional i una capacitat de feina totalment fora de mida. En certa ocasió, un col·laborador seu li parlava d'un empresari mallorquí al qual només havia vist una vegada: agafà el telèfon portàtil i sense deixar de parlar marcà el número d'aquest empresari, sense consultar cap agenda.

F.M. Kovacs és capaç d'escriure amb l'ordinador a una velocitat d'unes 600 pulsacions per minut, sense deixar d'atendre la persona amb qui està parlant. Per il·lustrar la seva capacitat de feina, valgui la següent dada: molts del seus col·laboradors han tengut problemes per seguir el ritme imposat per Kovacs. De fet, un antic col·laborador seu assegurà a EL TEMPS que molt sovint solia telefonar- li a les sis del matí per a preguntar-li com havia dormit, si havia somiat en blanc i negre o en color o, simplement, per manifestar-li el seu afecte. Sigui pel motiu que sigui, sembla que ser un col·laborador directe de Kovacs crema molt. La llista de persones -executius- que han passat per la Fundació i que en els darrers mesos n'han sortit és llarga: Pedró Pourtau, ex-gerent; Maria Eugènia Alonso, ex-secretària particular de Kovacs; Guadalupe Hidalgo, metgessa de la fundació; Maria Jesús López, metgessa; Joan Pla, ex-cap de premsa i Diego Zaforteza, ex-administrador.

Joan Pla, ex-cap de premsa: "La Fundació Kovacs, ara, no té res a veure amb la filantropia amb què la dissenyàrem"

Joan Pla és ex-cap de premsa de la Fundació Kovacs. EL TEMPS parlà amb ell en dues ocasions sobre la fundació. Les declaracions que segueixen a continuació foren enregistrades en una casset. No són, per tant, cap interpretació, sinó la transcripció exacta de la cinta. "Vaig entrar a formar part de l'equip directiu del doctor Kovacs quan ell vingué a cercar-me i m'assegurà que volia comptar amb mi", recorda Joan Pla. "Mai, durant els vint mesos d'intens treball, vaig rebre cap queixa per part de Kovacs. Tenc la certesa i el reiterat testimoni dels qui treballaren amb mi en la fundació, que la meva col·laboració fou eficaç".

La Fundació Kovacs, amb seu a Palma, va ser creada l'any 1987//Pere Carmoca.

Respecte als canvis que ha sofert últimament la fundació, Pla és rotund: "Set persones que han seguit la meva mateixa sort -que han sortit o estan punt de fer-ho- comparteixen amb mi la convicció i les proves que el que fa Kovacs amb els doblers que li donen no té res a veure amb la imatge que vàrem dissenyar ni amb l'humanisme científic i la filantropia que propugnàrem davant la societat". "Atès que he donat la cara i he compromès la meva credibilitat professional en pro d'una institució científica i filantròpica davant nombroses personalitats de la política, l'economia i la societat, tant a Balears com a Astúries i a Madrid, no vull deixar d'advertir a tot el conjunt de la societat".

"Primer: que no em retract de cap de les afirmacions fetes en despatxos privats i als mitjans de comunicació sobre el caràcter científic, filantròpic i assistencial de la institució, que en major o menor grau vaig ajudar a configurar. Segon: que agraesc profundament la possibilitat que m'ha donat per treballar en pro d'una causa humanística, alhora que m'alegr infinitament que se m'hagi destituït de les meves funcions executives just tot just quan les intencions i els actes de Kovacs començaren a ser diametralment oposades als seus principis fundacionals, cosa que es pot demostrar en qualsevol moment davant qualsevol membre del patronat o de la ciutadania. Tercer: que no acceptaré sota cap concepte, i si fa el cas el duré als tribunals, la maldiença que, per boca de Kovacs o dels seus impertèrrits col·laboradors, pugui proferir-se respecte a la meva persona i a la meva professionalitat, en el sentit que no vaig ser un bon executiu perquè era -segons les seves últimes versions- 'más artista y bohemio que operativo'. El que no accepto és que a partir d'ara es continuï enganyant la societat i els que donen els seus doblers a Kovacs, dient que s'investiga i que s'atén gratuïtament els pacients, quan el que es fa es cobrar, unes vegades més i unes altres menys. Finalment, pel que fa a la por que tothom pareix tenir quan es tracta de dir la veritat pura i dura sobre Kovacs, perquè tothom sap que és persona molt volguda pel rei i pels grans magnats que li donen suport, només vull manifestar la meva absoluta tranquil·litat de consciència, ja que no he renegat mai dels principis que vaig propugnar ni de l'amistat que li vaig donar", afirma.

Subscriu-te a El Temps i tindràs accés il·limitat a tots els continguts.