Així serà l'Oficina de Drets Lingüístics valenciana

La Generalitat Valenciana ha polsat l'accelerador en la normalització de la llengua. Després de l'aprovació de la competència lingüística, el Consell ha elaborat el projecte de la promesa Oficina de Drets Lingüístics. Un organisme que pretén posar fi a les discriminacions del català al País Valencià atorgant cobertura legal, assessorament i actuant d'intermediari en les queixes sobre vulneracions d'aquests drets fonamental al territori.

Segueix-nos a Facebook per assabentar-te dels nostres darrers reportatges

Al País Valencià, hi ha expressions que s'empren massa sovint. Frases com ara «parla'm en espanyol» o «no em parles en català» són cada vegada menys habituals, però continuen apareixent a l'administració, en les forces de seguretat o en els comerços. Unes pràctiques que suposen una vulneració dels drets lingüístics dels catalanoparlants, i que la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports dirigida per Vicent Marzà (Compromís) està disposada a aturar.

Tal com va avançar aquest setmanari, un dels instruments per frenar aquestes discriminacions és la creació d'una Oficina de Drets Lingüístics, un organisme fortament reclamat per entitats com ara Acció Cultural del País Valencià, que feien privadament una tasca que, a parer d'ells, hauria de realitzar l'administració. Segons el mateix projecte de creació, al qual ha accedit EL TEMPS, «al nostre territori i de manera freqüent, els drets lingüístics de la ciutadania es veuen sotmesos a condicions de vulnerabilitat quan aquell empra el valencià en contextos diversos, tant en les relacions amb l'Administració local, autonòmica o de l'Estat, com també amb les relacions privades».

Amb aquesta premissa i amb la cobertura de protecció dels drets dels catalanoparlants que concedeix la legislació estatutària valenciana, el projecte estableix que aquest organisme «té com a objecte atendre les queixes i els suggeriments que es formulen en matèria de drets lingüístics». Ara bé, no només recollint les pròpies a l'administració pública, sinó totes aquelles «de caràcter privat, que sent persones jurídiques o físiques, hagen perjudicat amb la seua actuació els drets de la ciutadania». Tot amb l'objectiu d'aconseguir «un reconeixement a la llengua pròpia social de fet».

Segons estableix aquest text encara no definitiu, l'oficina té com a funcions «recollir, tramitar i resoldre les queixes i els suggeriments sobre vulneració de drets lingüístics que presente la ciutadania» i «atendre les consultes que els ciutadans formulen respecte als drets lingüístics i la normativa que els empara, per tal d'oferir-los informació i assessorament legal». Al seu torn, l'organisme també s'encarregarà de «sensibilitzar la societat valenciana sobre els drets lingüístics i la necessitat de garantir-los» i convertir-se en àrbitre per a resoldre aquestes discriminacions. L'oficina «promourà la cooperació amb institucions, organismes i entitats de caràcter públic i privat per tal d'assegurar l'exercici dels drets lingüístics» i protegirà «els drets de les persones consumidores i usuàries».

Les queixes presentades no seran incompatibles «amb la presentació de recursos administratius ni amb l'exercici d'accions judicials». Amb tot, no podrà presentar-se cap recurs a les respostes que emeta l'oficina, per tal d'atorgar-li un cert podeu jurídic. La fórmula per tal d'enviar aquestes queixes i suggeriments serà els habituals de l'administració pública o bé la pàgina web de l'entitat.

L'oficina, però, també actuarà de catalitzador de les denúncies que reba. Si la queixa afecta a un organisme determinat, serà enviada allí. Tanmateix, el projecte de llei obliga a l'organisme a «tramitar totes les queixes i suggeriments que admeta» i a «donar una resposta». «En el termini màxim d'un mes des de l'entrada de la queixa o suggeriment en el registre de la conselleria, s'informarà les persones interessades respecte de l'estat de la seua tramitació», fixa el text legislatiu.

La resolució de les tramitacions enviades a l'Oficina de Drets Lingüístics tindran «un informe o una recomanació sobre els fets objecte de la denúncia, si es considera convenient». Unes queixes que estaran recollides en una memòria anual que elaborarà l'entitat, i la qual estarà oberta a tothom, tot i que serà enviada a les Corts Valencianes i al conjunt de les administracions públiques. Una passa més en favor de la normalització lingüística al País Valencià.

Subscriu-te a El Temps i tindràs accés il·limitat a tots els continguts.