Fundació Bancaixa

Fundació Bancaixa és una institució privada sense ànim de lucre nascuda en 2013 que dóna continuïtat a l'Obra Social realitzada per Bancaixa, així com a l'activitat del Mont de Pietat de València.

La missió de Fundació Bancaixa és la contribució al progrés de les persones i de la societat valenciana per mitjà de l'ús social de la cultura, prestant especial atenció als col·lectius més vulnerables a través de l'explotació sostenible del seu patrimoni artístic i immobiliari, seguint la tradició que li va donar origen amb la creació del Mont de Pietat i garantint així la conservació i posada en valor del seu patrimoni, a més de fomentar la integració social i la cohesió de la societat de la Comunitat Valenciana per mitjà de la cultura, recolzant el desenvolupament de les capacitats individuals i col·lectives.

La visió de Fundació Bancaixa és ser una institució sostenible i referent en la promoció i el desenvolupament integral de les persones a la Comunitat Valenciana a través d'un ús social de la cultura, a més de ser reconeguda per la qualitat, eficiència i professionalitat en els seus procediments i estar fundada en valors de solidaritat, integritat ètica, rigor i transparència.

Fundació Bancaixa desenvolupa les seues activitats culturals a través d'exposicions, tallers didàctics, cicles de conferències, premis i el suport de la llengua i la cultura valencianes, sempre amb l'objectiu d'unir cultura i acció social.

El compromís amb la promoció cultural ha portat a Fundació Bancaixa a l'adquisició d'un ric patrimoni artístic en què destaca la seua recuperació d'obra gràfica de Picasso i l'obra d'artistes valencians com Joaquín Sorolla.

 

Plaça de Tetuán, 23

València

http://www.fundacionbancaja.es/val/